Winter Workdays / Diwrnodau gwaith y gaeaf

Join us for monthly volunteer workdays at Dyfed Permaculture Farm Trust. Ymunwch â ni ar gyfer ein diwrnodau gwaith gwirfoddol misol yn Dyfed Permaculture Farm Trust.

A great way to share skills and work off some of the Christmas feasting in good company…oh and enjoy a bit more feasting over a bring-and-share lunch!

Mae’n ffordd wych o rannu sgiliau a gweithio rhywfaint ar wledda’r Nadolig mewn cwmni da … o a mwynhau ychydig mwy o wledda dros ginio dod â a rhannu!

Our first two workdays for 2020 will be on Saturday 11th January and Sunday 9th February.

Bydd ein dau ddiwrnod gwaith cyntaf ar gyfer 2020 ar ddydd Sadwrn 11eg Ionawr a dydd Sul 9fed Chwefror.

Tasks we have lined up include further work on the lovely Roundhouse, creating a firewood stack ready for spring and summer events and putting in a length of fencing on one of the Trust’s new fields, using sustainable Chestnut posts.

Ymhlith y tasgau mae gwaith ar y Tŷ Crwn hyfryd, creu pentwr coed tân yn barod ar gyfer digwyddiadau’r gwanwyn a’r haf, a gosod ffens ar un o gaeau newydd y Trust, gan ddefnyddio pyst castanwydden cynaliadwy

All welcome! If you would like to join us please get in touch to let me know that you are coming. We look forward to seeing you in the New Year.

Croeso cynnes i bawb! Os hoffech chi ymuno â ni, cysylltwch â ni. Rydym yn edrych ymlaen at gwrdd â chi yn y Flwyddyn Newydd.

This entry was posted in Cymraeg, Diwrnodau Gwaith, Volunteer Workdays. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *