Spring Workdays / Diwrnodau Gwaith y Gwanwyn

Join us for monthly volunteer workdays at Dyfed Permaculture Farm Trust. Ymunwch â ni ar gyfer ein diwrnodau gwaith gwirfoddol misol yn Dyfed Permaculture Farm Trust.

Our Spring Workdays will be on Sunday 8th March and Sunday 19th April.

Bydd ein Diwrnodau Gwaith y Gwanwyn ar ddydd Sul 8fed Mawrth a dydd Sul 19eg Ebrill.

On Sunday 8th March we will be building a roof over the top of the volunteer caravan to keep it a warm and dry. Timber for the uprights will be sourced from the farm.

On Sunday 19th April we will be completing work on the kitchen in the Trust barn.

Over the last year we have been refitting the kitchen, lining and insulating the room and fitting a woodburner to make it into a cosy space for eating and hanging out on workdays, courses and camps.

Led by Matt Douglas, we will completing the work be lining and insulating the ceiling.

Ddydd Sul 8fed Mawrth byddwn yn adeiladu to dros ben y garafán wirfoddol i’w gadw’n gynnes ac yn sych. Bydd pren ar gyfer yr esgyniadau yn dod o’r fferm.

Ddydd Sul 19eg Ebrill byddwn yn cwblhau gwaith ar y gegin yn ysgubor yr Ymddiriedolaeth.

Dros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi bod yn adnewyddu’r gegin, yn leinio ac yn inswleiddio’r ystafell ac yn gosod llosgwr coed i’w gwneud yn lle clyd ar gyfer bwyta a chymdeithasu ar ddiwrnodau gwaith, cyrsiau a gwersylloedd.

Dan arweiniad Matt Douglas, byddwn yn cwblhau’r gwaith gan leinio ac inswleiddio’r nenfwd.

All welcome! If you would like to join us please get in touch to let me know that you are coming. We look forward to seeing you.

Croeso cynnes i bawb! Os hoffech chi ymuno â ni, cysylltwch â ni. Rydym yn edrych ymlaen at gwrdd â chi.

This entry was posted in Diwrnodau Gwaith, Volunteer Workdays. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *