Open Meadow Morning – Bore Dol Agored

Dydd Sadwrn 1 Gorffennaf, 10am-1pm
Saturaday 1st July, 10am – 1pm

Join us for a tour of the farm’s glorious traditional wildflower meadows. Enjoy the beauty whilst we tell you all about why they are so important and how we manage them. All for Free!

Ymunwch â ni am daith o amgylch dolydd blodau gwyllt traddodiadol y fferm. Yn rhad ac am ddim!

Learn about:

  • The diversity of species that can be found in the meadows, including Yellow Rattle and Butterfly Orchids.
  • How we manage the meadows for diversity and hay, using hand tools including the scythe

Meet members of Dyfed Permaculture Farm over a cuppa.

Dysgwch am:

  • Yr amrywiaeth o rywogaethau sydd i’w cael yn y ddôl, gan gynnwys y Gribell Felen a Thegeirianau Llydanwyrdd.
  • Sut rydym yn rheoli’r dolydd ar gyfer amrywiaeth a chynhyrchiant, gan ddefnyddio offer llaw gan gynnwys y pladur.

Cwrdd a aelodau o Fferm Paramaethu Dyfed dros panned.

Arrivals at 10am
Tea and cake provided!
Optional – bring a picnic to enjoy in the meadow afterwards.

Let us know if you are coming:
michelle_laine@yahoo.co.uk
07813 464990

This entry was posted in Ecology, Events, Hay, Land Management, Scythes. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *