BIG GREEN MOTH CAMP ~ GWERSYLL GWYFYNOD MAWR

BIG GREEN MOTH CAMP

Saturday 15th – Sunday 16th June

As part of WWF Cymru’s GREAT BIG GREEN WEEK, we invite you to join us for a BIG GREEN MOTH CAMP on the wildflower meadows of Dyfed Permaculture Farm.

Swap long distance travel for local adventures. 

Learn about the wildlife on your doorstep.

THIS EVENT IS FULLY BOOKED


GWERSYLL GWYFYNOD MAWR

Dydd Sadwrn 15fed Mehefin – Dydd Sul 16eg Mehefin

Fel rhan o’r WYTHNOS FAWR WYRDD WWF Cymru, ymunwch â ni ar gyfer GWERSYLL GWYFYNOD MAWR ar ddolydd blodau gwyllt Fferm Paramaethu Dyfed. 

Cyfnewid teithiau pellter hir am anturiaethau lleol. 

Dysgwch am y bywyd gwyllt yn eich milltir sgwâr.

MAE’R DIGWYDDIAD HWN WEDI’I ARCHEBU’N LLAWN


We will be setting up the moth trap on the night of Saturday 15th June and seeing what we have found on the morning of Sunday 16th June.

PLUS there will be a campfire, cawl and bread supper, chat, crafts, wildflower labyrinths and a trail cam to see if we can spot any badgers on the move.

The moths are amazing and beautiful. If you have never experienced the hidden wonder of what flies at night you are in for a treat!

Byddwn yn gosod y trap gwyfynod ar nos Sadwrn Mehefin 15fed ac yn gweld pa rydym wedi darganfod ar fore Sul 16eg Mehefin

than gwersyll, swper cawl a bara, sgwrs, crefft, labyrinth blodau gwyllt a chamera llwybr i weld a oes unrhyw foch daear yn symud dros nos.

Mae’r gwyfynod yn anhygoel ac yn hardd. Os nad ydych erioed wedi profi rhyfeddod cudd yr hyn sy’n hedfan yn y nos, rydych chi mewn am wledd!


LIMITED PLACES, PLEASE BOOK IN ADVANCE

  • £5 Adult / Small Family
  • £2 Child
  • £10 Family 

Overnight camping is available on site at no extra cost.

If cost would prevent you from attending, please get in touch.

The event will be held outdoors around the DPF barn and Roundhouse. If the forecast is very poor we may postpone.


Supported by the WWF Cymru Community Grant


Cefnogir gan Grantiau Cymunedol WWF Cymru


This entry was posted in Ecology, Events. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *